En skattevägrare är en person som vägrar att betala skatt på grund av motstånd mot regeringen, mot regeringens politik eller mot beskattning i sig.

Skattevägran är en form av direkt aktion och, i vissa fall, också en form av civil olydnad.

Motstånd mot regeringen

redigera

Skattevägran kan vara en del av en kampanj för att störta regeringen.

1848 arresterades Karl Marx efter att ha argumenterat för skattevägran mot vad han kallade en illegal regering.[1]

Med avstamp i Mahatma Gandhis saltmarsch i Indien 1930 vägrade indier att betala det brittiska kolonialväldets saltskatt, som ett led i kampanjen för självständighet mot brittisk ockupation.[2]

Motstånd mot regeringens politik

redigera

Skattevägran är en vanlig metod bland fredsaktivister.[3][4] Ofta lyfts kopplingen mellan skatter och krig fram, och att de styrande genom historien ofta höjt skatterna för att finansiera krigshandlingar.[5]

Det är vanligt att ge den tillbakahållna skatten till välgörenhet istället.[6]

I svensk historia finns flera exempel på skattevägran, till exempel under det stora bondeupproret i Skåne 1521–1523, som delvis tog sig uttryck i en utbredd skattevägran[7].

En känd skattevägrare var Henry David Thoreau, som 1846 vägrade betala skatt som en protest mot slaveriet och det mexikansk-amerikanska kriget. För detta fick Thoreau sitta ett dygn i fängelse.[8][9] Han skrev senare om upplevelsen i sin essä On the Duty of Civil Disobedience.

Suffragetter i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Bermuda, Sydafrika och USA vägrade att betala skatt som ett led i kampen för rösträtt. I Storbritannien organiserades skattevägran av Tax Resistance League under mottot "No Vote No Tax".[10]

Andra som förespråkat skattevägran för att påverka politiska frågor är Julia Butterfly Hill, William Lloyd Garrison, Ammon Hennacy. Bland kväkare har skattevägran för fred varit en vanlig metod.

Under Vietnamkriget var 500 000 amerikaner öppet emot att betala skatter som finansierade kriget.[11] I och med att Donald Trump blev president har intresset för skattevägran ökat igen i USA.[12]

Protest mot beskattning

redigera

I USA finns en lång tradition av skattevägran (också kallad skatteprotest). Ett av de vanligaste argumenten i USA är att det sextonde tillägget till den amerikanska konstitutionen aldrig blev korrekt ratificerat. Det argumentet används bland annat av Ellen Hodgson Brown i boken Bankerna och Skuldnätet. Amerikanska skatteprotester riktar sig framför allt mot den federala inkomstskatten och inte andra skatter, såsom konsumtionsskatter, fastighetsskatter, gåvoskatt och egendomsskatt.

Vidare läsning

redigera

War Resisters League: War Tax Resistance: A Guide To Withholding Your Support from the Military.[13]

Wikipedia: List of historical acts of tax resistance.[14]

Källor

redigera
 1. ^ Gross, David M.. ”Karl Marx Acquitted of Encouraging Tax Resistance in Germany • TPL” (på amerikansk engelska). The Picket Line. https://sniggle.net/TPL/index5.php?entry=21Nov07. Läst 3 mars 2018. 
 2. ^ Nojeim, Michael J. (2004) (på engelska). Gandhi and King: The Power of Nonviolent Resistance. Greenwood Publishing Group. ISBN 9780275965747. https://books.google.se/books?id=lme8yEeWOr8C&pg=PA142&lpg=PA142&dq=gandhi+tax+resistance&source=bl&ots=OhXpTBiuzp&sig=WeTl6HLK4R9dNngPrdlf9c4ttIE&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjkisn6mtDZAhXLKiwKHUSJDSIQ6AEIUDAE#v=onepage&q=gandhi%20tax%20resistance&f=false. Läst 3 mars 2018 
 3. ^ ”War Tax Resistance” (på engelska). War Resisters League. 23 mars 2008. https://www.warresisters.org/war-tax-resistance-0. Läst 3 mars 2018. 
 4. ^ ”Moved to Refuse | National War Tax Resistance Coordinating Committee” (på amerikansk engelska). National War Tax Resistance Coordinating Committee. https://nwtrcc.org/. Läst 3 mars 2018. 
 5. ^ ”The Peace Tax Seven - History of war tax resistance”. www.peacetaxseven.com. http://www.peacetaxseven.com/history.html. Läst 3 mars 2018. 
 6. ^ Reilly, Peter J. ”Nay Nay We Won't Pay - Evaders, Protesters and Resisters Versus IRS” (på engelska). Forbes. https://www.forbes.com/sites/peterjreilly/2015/03/27/nay-nay-we-wont-pay-evaders-protesters-and-resisters-versus-irs/#1aae90741f83. Läst 3 mars 2018. 
 7. ^ Cederholm, Mathias (2007). De värjde sin rätt: senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland. Mathias Cederholm. ISBN 9789162871352. https://books.google.se/books?id=eBgj5LPBg98C&pg=PA158&lpg=PA158&dq=skattev%C3%A4gran+vs+skattesmitning&source=bl&ots=TAALKYpEwo&sig=d8bjzuKSr0SECnZxf80uottFczI&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjy6J-62NDZAhWDfiwKHb0lCYQQ6AEILjAB#v=onepage&q=skattev%C3%A4gran%20vs%20skattesmitning&f=false. Läst 3 mars 2018 
 8. ^ ”...är ibland civil olydnad.” (på engelska). Ickevåldssmedjan. Arkiverad från originalet den 3 mars 2018. https://web.archive.org/web/20180303225112/http://www.xn--ickevld-ixa.se/aumlr-ibland-civil-olydnad.html. Läst 3 mars 2018. 
 9. ^ ”Henry David Thoreau: A War Tax Resistance Inspiration” (på amerikansk engelska). National War Tax Resistance Coordinating Committee. 10 juli 2014. https://nwtrcc.org/2014/07/10/henry-david-thoreau-a-war-tax-resistance-inspiration/. Läst 3 mars 2018. 
 10. ^ ”Tax Resistance League”. Spartacus Educational. http://spartacus-educational.com/Wtaxresist.htm. Läst 3 mars 2018. 
 11. ^ Smith, Gar (6 april 2003). ”The Noble American Tradition of Tax Resistance”. The Berkeley Daily Planet. https://www.berkeleydailyplanet.com/issue/2008-04-11/article/29720. Läst 14 mars 2021. 
 12. ^ Walters, Joanna (15 februari 2017). ”We will not pay: the Americans withholding their taxes to fight Trump” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/15/tax-refusing-pay-protest-trump. Läst 3 mars 2018. 
 13. ^ ”War Tax Resistance: A Guide To Withholding Your Support from the Military” (på engelska). War Resisters League. 12 juli 2015. https://www.warresisters.org/store/war-tax-resistance-guide-withholding-your-support-military. Läst 3 mars 2018. 
 14. ^ ”List of historical acts of tax resistance” (på engelska). Wikipedia. 2018-02-18. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_historical_acts_of_tax_resistance&oldid=826355674. Läst 3 mars 2018.