Skatt på vinstsparande m.m.

punktskatt i Sverige

Skatt på vinstsparande m.m. är en punktskatt i Sverige på vinster när en bank eller en sparkassa anordnar lotteri i form av vinstsparande. Skatten är 30 % av vinstvärdet och betalas av den som anordnar lotteriet.

Samma lag reglerar skatten på vinster i vissa tävlingar i tidningar. Skattesatsen är också där 30 %, men skatten ska inte betalas med högre belopp än att 100 SEK återstår av vinsten.

Se även

redigera