Skärgårdsslaget vid Palva sund

Skärgårdsslaget vid Palva sund var ett slag under det finska kriget 1808–09.

Skärgårdsslaget vid Palva sund
Del av Finska kriget
Ägde rum 18 september, 1808
Plats Palva sund, Finland
Resultat Rysk seger
Stridande
Sverige Ryssland
Befälhavare och ledare
Salomon von Rajalin ?

Efter den svenska segern vid Grönvikssund började den svenska kungen Gustav IV Adolf planera för en större landstigning på fastlandet. En större nordgående rysk flotta påträffades vid Palva Sund och anfölls av svenskarna. Ett intensivt slag fördes mellan de två styrkorna och svenskarna blev tvungna att dra sig tillbaka till Kahiluoto.

Svenskarna befäste sig vid Kahiluoto och slog tillbaka dagliga ryska attacker. Samtidigt landsteg en svensk styrka om omkring 4 000 man vid Lokalaks. Dessa styrkor avancerade en tid men mötte tuffare och tuffare ryskt motstånd och drog sig slutligen tillbaka och evakuerades till fartygen.