Öppna huvudmenyn

Skälby är ett administrativt bostadsområde och en stadsdel i västra Västerås. Området består huvudsakligen av Skälby och väster därom ligger delarna Gilltuna och Långängarna. Området avgränsas av E18, Järnbruksgatan och Köpingsvägen.

Skälby
administrativt bostadsområde
Skälby, till höger om Järnbruksgatan
Skälby, till höger om Järnbruksgatan
Land Sverige
Kommun Västerås kommun
Stad (tätort) Västerås
Koordinater 59°35′48″N 16°27′11″Ö / 59.59667°N 16.45306°Ö / 59.59667; 16.45306
Folkmängd 3 218 (2014-12-31)[1]
Statistikkod NYKO 18

Skälby ligger i Lundby socken i Västmanland.

Byn omnämns första gången 1382 (Ingmund i Skidhby). Namnet antas betyda byn på gränsen (jfr skäl). Den äldsta kartan över byn är från 1652 då tre gårdar låg samlade på den så kallade bytomten vid nuvarande Skälby gård. Samma antal gårdar anges i 1535 års jordebok.

Arkeologiska undersökningar som gjorts inför markexploateringen har avslöjat en omfattande bebyggelse från äldre järnåldern. Spåren efter ett fyrtiotal byggnader från århundradena kring Kristi födelse har hittats på platsen som kan betecknas som Sveriges första arkeologiskt belagda järnåldersby. Här har som mest legat 3-4 samtida gårdar. Fyndmaterialet har visat att man livnärt sig på boskapsskötsel och jordbruk. I anslutning till en av gårdarna fanns en smedja.

Den äldre järnålderns hus har vanligtvis hittats i samband med väg- och järnvägsbyggen då betydligt smalare områden varit föremål för undersökningar. Därför har bebyggelsens struktur varit relativt lite känd innan Skälbyundersökningarna som hittills berört ett ca 100 000 m² stort område.

Idag är delar av byns gamla marker bebyggda med villor och ytterligare bebyggelse har planerats i området som numera ligger i den västra utkanten av den växande staden Västerås.

Området avgränsas av E18, Järnbruksgatan, Köpingsvägen och Västerleden.[2] Angränsande stadsdelar är i öster Bäckby, i söder Hacksta och i väster Gilltuna och Långängarna.

ReferenserRedigera

  • Aspeborg, H. 1998. Boplatsstruktur under äldre järnålder i Västmanland – exemplet Västra Skälby. I: Suionem hinc civitates. Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder. Andersson, K. (red). 1998. OPIA 19.
  • Onsten-Molander. A. (red) 2008. Skälby - bilden av byn växer fram. Fortsatta arkeologiska undersökningar av boplatslämningar från järnåldern. SAU Rapport 14.
  • Ståhl, H. 1956. Västeråstraktens ortnamn. I: Västerås genom tiderna. Del 1. Monografi utgiven av Västerås stad.
  • https://web.archive.org/web/20100819210934/http://www.sau.se/filarkiv/rapporter/saurapport_2008_14.pdf
  • Wikborg, J. (red), 2011. Skälby - en järnåldersby i Västmanland. Med bidrag av Susanna Eklund & Ola Korpås. Illustrationer av Göte Göransson. SAU Skrifter 21. Uppsala 2011.

NoterRedigera

Externa länkarRedigera