Sjunde himlen

religiöst begrepp
Den här artikeln handlar om religion och filosofi. För andra betydelser, se Sjunde himlen (olika betydelser).

Sjunde himlen är ett begrepp ursprungligen myntat av den grekiske filosofen Aristoteles. Tron att det skulle finnas sju himlar har emellertid varit ett inslag i mytologin långt innan Aristoteles tid, och förekommer bland annat som inslag i judendomen, kristendomen, islam, och hinduism.

De sju himlarnaRedigera

  hebreiska arabiska sanskrit
7 Araboth (ערבות) Firdaus Satya-loka (सत्यलोक)
6 Machon (מכון) ‘Adn Tapa-Loka (तपलोक)
5 Ma'on (מעון) Na’iim Jana-Loka (जनलोक)
4 Zebul (זבול) Na’wa Mahar-Loka (महर्लोक)
3 Shehaqim (שחקים) Darussalaam Svar-Loka (स्वर्लोक)
2 Raki'a (רקיע) Daarul Muaqaamah Bhuvar-Loka (भुवर्लोक)
1 Vilon (וילון) Al-Muqqamul Amin Bhoor-Loka (भूर्लोक)

Begreppet inom judendomenRedigera

I den sjunde himlen Araboth sägs Guds tron finnas, och den utgör dessutom boning för de tre grupperna himlaväsen serafer, hayyother och ofanim.

Begreppet inom islamRedigera

Enligt några hadither sägs Muhammed under sin Miraj-resa ha blivit insläppt i den tredje himmelen av ärkeängeln Gabriel. Där mötte han enligt samma källa sedan bland andra dödens ängel Azrael och Josef, Jakobs son. I den islamska mytologin finns därtill en åttonde himmel, kallad Khuldi.

Se ävenRedigera