Sjukdomsmodifierande läkemedel

Sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARD) är en kategori av annars obesläktade läkemedel som definieras av sin användning vid reumatoid artrit och andra reumatiska sjukdomar. Termen finner ofta sin mening i motsats till icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och steroider. Termen överlappar med antireumatika, men de två termerna är inte synonymer.

Begreppet "disease-modifying" har funnits så tidigt som 1976. Förkortningen DMARD var i bruk 1980, och blev så småningom ett separat ord. Andra ord som har använts för att beteckna samma läkemedel, har så småningom slœpats.[1]

Exempel och underkategorierRedigera

Exempel på DMARD-preparat är guldsalter, metotrexat, sulfasalazin, klorokinpreparat, leflunomid, ciklosporin, och penicillamin.

Nya läkemedel är TNF-alfablockare och lösliga TNF-alfareceptorer som infliximab, adalimumab och etanercept.

De två grupperna DMARDs särskiljs av att den förstnämnda kallas "syntetiska DMARDs" (sDMARDs) medan den senare betecknas som "biologiska DMARDs" (bDMARDs).

KällorRedigera

  1. ^ Buer, Jonas Kure. 2015. "A history of the term “DMARD”." Inflammopharmacology 23 (4):163-171. doi: 10.1007/s10787-015-0232-5.