Sjövägmärken utnyttjas för att underlätta navigationen för sjöfarten och för att minska risken för olyckor. De fyller således samma funktion som vägmärken på land. Bestämmelser kring sjövägmärken framgår i Sverige av Sjöfartsverkets Sjötrafikföreskrifter.

Här följer en lista över sjövägmärken.

VarningsmärkenRedigera

LinfärjaRedigera

Linfärja.

Livsfarlig ledningRedigera

Livsfarlig ledning.

Begränsad höjdRedigera

Begränsad höjd.

Begränsat vattendjupRedigera

Begränsat vattendjup.

Begränsad breddRedigera

Begränsad bredd.

Rörlig broRedigera

Rörlig bro.

Arbete i eller vid vattenRedigera

Arbete i eller vid vatten.

BadplatsRedigera

Badplats.

FiskeredskapRedigera

Fiskeredskap.

KabelRedigera

Kabel.

Annan faraRedigera

Annan fara.

PåbudsmärkenRedigera

StoppgränsRedigera

Stoppgräns.

Avge ljudsignalRedigera

Avge ljudsignal.

Påbjuden körriktningRedigera

Påbjuden körriktning.

FörbudsmärkenRedigera

FartbegränsningRedigera

Fartbegränsning i Knop.

Förbud mot sjötrafikRedigera

Förbud mot sjötrafik.

Förbud mot fritidsbåtarRedigera

Förbud mot fritidsbåtar.

Förbud mot motorbåtarRedigera

Förbud mot motorbåtar.

Förbud mot segelbåtarRedigera

Förbud mot segelbåtar.

Förbud mot vindsurfingRedigera

Förbud mot vindsurfing.

Förbud mot vattenskidåkningRedigera

Förbud mot vattenskidåkning.

Förbud mot ankringRedigera

Förbud mot ankring.

Förbud mot landstigningRedigera

Förbud mot landstigning.

Förbud mot dykningRedigera

Förbud mot dykning.

Förbud mot förtöjningRedigera

Förbud mot förtöjning.

UpplysningsmärkenRedigera

Fritidsbåtstrafik tillåtenRedigera

Fritidsbåtstrafik tillåten.

Motorbåtstrafik tillåtenRedigera

Motorbåtstrafik tillåten.

Segelbåtstrafik tillåtenRedigera

Segelbåtstrafik tillåten.

Vindsurfing tillåtenRedigera

Vindsurfing tillåten.

Vattenskidåkning tillåtenRedigera

Vattenskidåkning tillåten.

Ankring tillåtenRedigera

Ankring tillåten.

Förtöjning tillåtenRedigera

Förtöjning tillåten.

Tillåtet att stanna inom områdetRedigera

Tillåtet att stanna inom området.

ÖvrigaRedigera

SignalRedigera

Signal.

RörRedigera

Rör.
Tilläggstavlor som anger riktning och längdRedigera

Tilläggstavlor som anger riktning och längd.

EnslinjeRedigera

Enslinje.