Sjötrafikföreskrifter

lagar och regler för sjötrafik

Sjötrafikföreskrifter är ett samlingsnamn för de författningar som reglerar sjötrafiken. De mest centrala författningarna beträffande Sverige finns publicerade i Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. innehåller de internationella sjövägsreglerna (engelsk förkortning COLREG), sjötrafikförordningen, relevanta myndighetsföreskrifter samt utdrag ur sjölagen och andra centrala författningar på området.

Tidigare gavs publikationen ut av Sjöfartsverket, men numera utges en privat utgåva av Jure Förlag. Boken innehåller kommentarer om bland annat tillämplighet, skrivna av professor Hugo Tiberg och advokat Mattias Widlund.

Den senaste upplagan är utgiven 2019.