Självskattningstest, en testkonstruktion som använder självskattningsformulär som mätinstrument. Med formuläret skattar testpersonerna sina egna egenskaper (oftast personlighetsegenskaper).