Suicidriskbedömning

(Omdirigerad från Självmordsrisk)

Suicidriskbedöming eller suicidbedömning är en metod inom sjukvården med vilken man försöker avgöra risken att en individ begår självmord eller riskera försöka begå självmord.[1]

Det finns en rad olika skattningsskalor och intervjuinstrument som visat sig vara olika tillförlitliga. Vissa av dessa verktyg har använts i flera decennier inom sjukvården, men trots det saknas stöd att något enskilt instrument kan förutsäga suicid med tillräcklig noggrannhet. Dock kan de ha pedagogisk funktion för mer oerfaren vårdpersonal.[1]

Verktygen SAD PERSONS har visat låg sensitivitet, och lyckas sällan identifiera dem som senare genomför ett suicidförsök. Verktygen SUAS, C-SSRS, och MADRS har inte undersökts noggrant nog för att avgöra ifall de är tillförlitliga i suicidpreventionssyfte.[1]

KällorRedigera