Sinsharishkun var en av de sista kungarna i det assyriska riket. Han var son till Ashurbanipal och regerade från 627 f.Kr. till 612 f.Kr.

Företrädare:
Sin-shum-lisher
Kung av Assyrien
627 f.Kr.612 f.Kr.
Efterträdare:
Ashur-uballit II