Simon de Montfort

Wikimedia-förgreningssida

Två kända män bar namnet Simon de Montfort eller Simon de Montford under medeltiden: