Silver Star är det tredje högsta militära dekoration som kan tilldelas någon i USA:s försvarsmakt för tapperhet i strid.

Silver Star.