Silfwerbrand är en svensk adelssläkt från Småland. Adlad 1650. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1650 som adlig släkt nr: 508. Det finns ättemedlemmar bosatta i USA och Finland

VapenbeskrivningRedigera

"En guul sköldh, der uthinnan en blåå harnisk arm i handen en brinnande feurbrandh och en öpen blåå hielm. Crantzen medh guult och svart fördeelt, äfven lijka som hielmteket är och ofvan oppå hielmen ähre sex uprätte musquete gafflar medh järnfärgor och skaften guula, aldeles som sielfva vapnet här mitt uppå med sine egentelige färgor ræpræsenterat och afmålat står."[1]

FotnoterRedigera

  1. ^ Riddarhusets Ätt- och vapendatabas