För det utdöda släktet sigillaria av lummerväxter, se sigillträd.


Sigillaria var en fornromersk vintersolståndsfest som i anslutning till Saturnalierna firades 21 och 22 december. Festens namn kommer av sigilla (lat., "små bilder"), dockor av lera, vax eller gips, som gavs åt barnen som "julklappar"; dit hörde också gudastatyetter av guld, silver eller brons, brokigt målade vaxljus och kakor eller konfekt.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Sigillaria, 1904–1926.