Sigge Guttormsson till Ljuna var en svensk storman från Hogstads socken nära Mjölby i Östergötland, död 1283 som anses vara sonson till Guttorm jarl. Han var gift med Birger jarls dotter Kristina Birgersdotter (död 1285).[1]

Sigge Guttormsson
Personfakta
Död 1283
Begravd Alvastra kloster
Släkt
Frälse- eller adelsätt
Sätesgård Ljuna i Hogstads socken
Far Guttorm jarl
Familj
Make/maka Kristina Birgersdotter (Bjälboätten)
Barn Birger Siggesson
Helena Siggesdotter

Vapnet är känt från en teckning utförd 1753 av dansken Søren Abildgaard. [2]

Deras dotter Margareta Kristinadotter var gift med lagmannen Leonard Ödesson (Örnfot)[3][4][5][6][7] , och systern Helena Siggesdotter skall ha varit gift först med danske riddaren Ingemar Nielsen, och sedan med Ulf Holmgersson (Ama). En son är också känd genom Sigge Guttormssons testamente, skrivet 11 juni 1283:[8]

Sigge Guttormsson till Ljuna upprättar sitt testamente såsom följer: till munkarna i Alvastra, där han väljer sin gravplats, skänker han sin gård i Västra Ljuna (Hogstads socken) med lös och fast egendom i enlighet med ett tidigare brev (12760000 b, DS 608), till kyrkan i Näsby gods omfattande ett tön i någon nyodling, till herr Salmundus, sockenpräst i nämnda kyrka, 1 mark penningar, till kyrkan i Hogstad (Hogstad socken) 1/4 åtting i ”Colsthorp” till att täcka utgifterna för någon sockenpräst där, till herr Runstanus, sockenpräst där, 2 mark penningar, till mindrebröderna i Söderköping 1 mark silver, till predikarbröderna i Skänninge 1 mark silver, till predikarbröderna i Skara 1 mark silver, till mindrebröderna i Skara 1 mark silver, till hospitalet i Skara 1/2 mark silver, till bröderna i Lödöse 1 mark silver, till två hospital i Östergötland 1 mark silver, till klostret i Askeby 1 mark silver, till klostret i Vreta 1 mark silver, till bröderna i Nyköping 1 mark silver, vidare 1 mark silver såsom ett slags ersättning, vilken han nämnt för sin biktfader, och slutligen till hospitalet på Öland 1/2 mark silver. För att kunna betala ovanstående pantsätter han sina röda kläder och 1 åtting i Västra Ljuna mellan de båda gårdarna och förbjuder att någon förutom munkarna i Alvastra eller hans hustru löser in denna åtting. Vidare skänker han till kyrkan i Linköping sin gård i Hogstad med alla tillägor och byggnader1 och friger alla sina trälar. Till prosten Nils i Högby skänker han sin svarta tunika med surkot och huva, till prästen N. sin fodrade kappa med huva, till sin son Birger såsom ’skolpenning’ värdet av sin egen rustning, sedan denna sålts av testamentsexekutorn dekanen Jng(e/mund/?). Hans övriga vapen skall efter hans hustrus skön fördelas mellan Folkvid, Beno Byllasson, Hakvin Röde, Nils Krok, Yandus, Torkil, Peter Långe och Toke, förutom en häst, hans svärd och hjälm, vilka han ger till Yandus. För att lösa sig från sitt korstågslöfte avsätter han två silvergördlar och en silverkanna, vilken finns hos guldsmeden Tideman i Söderköping.
I Kungl. Biblioteket förvaras en handskrift, som är registrerad under beteckningen Fl 4 b och bär på omslaget titeln »Grafstenar ritade af Leiz och Brenner 1669 och 1670. 374 Blad». Där återfinnes å blad 308 bilden av en gravsten, om vilken Brenner antecknat, att den är en »Alwastra steen förd til wastena klosterkyrkio». Stenen, nu antagligen försvunnen, låg år 1753 »i klosterkyrkan i Vadstena på norra sidan av koret». På bilden har den trapezform, är utsirad med en vapensköld samt har kantskrift i majuskler, sparsamt uppblandade med versaler. Skölden är anbragt mitt på stenen vid dess huvudända och har den under 1200-talet vanliga formen. Sköldspetsen pekar rakt nedåt. Själva sköldemärket utgöres av en fembladig, öppen blomma, antagligen en ros, från vilken uppstiga två franska liljor. Inskriften runt stenen måste tydligen redan på Brenners tid ha varit mycket sliten och svårläst, ty Brenner meddelar ej hela texten utan har nöjt sig med att avteckna endast två av sidornas inskrifter.

Hela gravtexten bör således läsas på följande sätt:

Hic illustre thori / par, quod convixit amori/, Siggo, Christina/, condunturque elemosyna/ Illam famosus / genuit dux pregenerosus/ Nomine Birgerus/, comes hunc Gutthormque procerus/ 1 svensk översättning: »Här ligger ett ryktbart äkta par, som levat tillsammans i kärlek, nämligen Sigge och Christina, och de äro här gratis jordade på grund av sina almosor. Henne födde den ryktbare och högättade jarlen vid namn Birger, honom den förnäme jarlen Gutthorm.»

Fornvännen 237-243

KällorRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Sigge Guttormsson, historiska-personer.nu”. Arkiverad från originalet den 23 februari 2019. https://web.archive.org/web/20190223184728/http://historiska-personer.nu/min-s/p6c0ab5c7.html. Läst 23 februari 2019. 
  2. ^ Gardell, Sölve, Sigge Guttormsson till Ljuna och hans gravsten i Alvastra, Fornvännen 237-243
  3. ^ H Gillingstam, Folkungaättens Valdemarsgren (ÄSF 1, 1957)
  4. ^ H Gillingstam, Lejon o leoparder (Heraldisk tidsskrikt 1962), s 251, not 4
  5. ^ H Gillingstam, Leonard Ödessons (Örnfot) hustrus härstamning från Birger jarl (PHT 1953)
  6. ^ H Gillingstam, Leonard Ödessons hustrus sigill (PHT 1954
  7. ^ K H Karlsson, Folkunga-ätten (Sv autografsällsk:s tidskr, 1, 1879—1888)
  8. ^ SDHK-nr: 1238