Sidvärtsrörelser kan inom ridporten bestå av olika rörelser:

Skänkelvikning

redigera

Skänkelvikning är en lösgörande rörelse (om den utförs korrekt). Ryttaren får hästen att röra sig snett framåt i sidled, ställd från rörelseriktningen. Frampartiet är något före bakpartiet.

 
Öppna längs ridbanans kant, vilken fungerar som ett stöd för häst och ryttare.

Öppna är en samlande rörelse där hästens bakdel är rakriktad i rörelseriktningen och kroppen är böjd runt ryttarens innerskänkel, hästens hals är ställd i samma riktning som kroppen. I en korrekt utförd öppna så går hästen på tre spår, ytter bakben på ett, inner bakben och yttre framben på samma spår och inre framben på ett spår. I öppnan så utför bara frambenen en sidvärtsrörelse, medan bakbenen går på ett rakt spår.

Sluta är en samlande rörelse där hästens framdel är rakriktad i rörelseriktningen och kroppen är böjd runt ryttarens innerskänkel, hästens hals är ställd i samma riktning som kroppen. Man kan även beskriva det ungefär som så, att efter att man har placerat hästen i position,framdelen går på spåret och bakbenen innanför.

Man kan även utföra en förvänd sluta och då är bakbenen på spåret och frambenen innanför. I båda fallen är hästens huvud vänt i rörelseriktningen så att hästen med båda ögonen ser mot rörelseriktningen.