Sfär (olika betydelser)

grensida

Sfär kan avse:

  • Sfär – en klotformad kropps yta
  • Företagssfär – ett antal koncerner och enskilda företag som hänger samman genom att en ägare, eller en ägargrupp