Sexus är samma sak som semantiskt genus. För svenska språket innebär detta att någots faktiska kön kan bestämma ords morfologi, parallellt med svenskans två grammatiska genus neutrum och utrum.[1]

Till exempel kan sexus framgå av substantivs ändelser, ändelser hos ordningstal som ej slutar på -e och adjektivs kongruensböjning:

  • den gamla sköterskan
  • den gamle skötaren
  • den förste dansaren
  • den andra dansösen

Både sköterskan och skötaren tillhör det grammatiska genuset utrum men böjs liksom adjektivet efter sina respektive sexus. Man kan därför hävda att svenskan har två parallella genussystem: ett grammatiskt och ett semantiskt.[1]

Dialektalt förekommer även han och hon med betydelsen "den" om ting, men då handlar det om grammatiskt genus. Det könsneutrala pronomenet hen medför ett tredje, obestämt sexus.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c] Byrman, Ylva (26 mars 2012). ”Den söte pojken eller den söta pojken?”. Språkbloggen. Svenska Dagbladet. http://blog.svd.se/sprak/2012/03/26/den-sote-pojken-eller-den-sota-pojken/. Läst 2 augusti 2017.