För den allmänspråkliga betydelsen, se Sexualitet.

Sexuell funktion är ett kliniskt samlingsbegrepp för fysiologiska och psykologiska aspekter av människans sexualitet.

En modell för att definiera olika aspekter av sexuell funktion - relevanta vid klinisk intervju – har utvecklats på Karolinska Institutet[1]

Relevanta sidor av sexuell funktion definieras med hjälp av en modifierad version av Masters & Johnsons modell [2][3] inklusive lust, erektion, orgasm och kvinnlig- eller manlig utlösning.

Modellen konstruerades för att bedöma sexuell funktion hos män i samband med behandling för prostatacancer.[4] Konceptet har senare anpassats för att även kunna användas på kvinnor[5]

Bedömningen av sexuell funktion görs i fyra steg. I det första steget dokumenteras om de definierade funktionerna är intakta, till exempel om orgasm eller erektion ägt rum under en given tidsperiod, och med vilken frekvens och intensitet. I det andra steget bedöms frekvensen av sexuell aktivitet under en given period. Förklaringar till avtagande sexuell aktivitet kan vara fysiologiska, psykologiska, sociala, religiösa eller etiska. I det tredje steget bedöms huruvida, och till vilken grad, avtagande sexuell funktion upprör den drabbade.

I det fjärde och slutgiltiga steget bedöms sambandet mellan avtagande sexuell funktion, och välbefinnande och känslomässig isolering.

ReferenserRedigera

  1. ^ *Asgeir Helgason: Prostate Cancer Treatment and Quality of Life – a Three Level Epidemiological Approach. Stockholm, Karolinska Institutet; 1997.
  2. ^ *Masters WH, Johnson V: Human sexual response. Boston: Little, Brown & co; 1966
  3. ^ *Masters WH, Johnson V: Human sexual inadequacy. Boston: Little, Brown & co; 1970.
  4. ^ *Helgason ÁR, Adolfsson J, Dickman P, Arver S, Fredrikson M, Göthberg M, Steineck G. Sexual desire, erection, orgasm and ejaculatory functions and their importance to elderly Swedish men: A population-based study. Age and Ageing. 1996:25:285-291.
  5. ^ *Bergmark K, Avall-Lundkvist E, Dickman PW, Henningsohn L, Steineck G. Vaginal changes and sexuality in woman with a history of cervical cancer. N Engl J Med. 1999: 304 (18):1383-9.