Sex (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

Sex kan syfta på:

Se ävenRedigera

  • Sexualitet – de beteenden hos sexuella organismer som förknippas med könslig fortplantning, könscykel och könsroller
  • Sexologi – läran om människans sexualitet
  • Sexuell relation – social kontakt med inslag av sexualitet
  • Sexuell funktion – ett kliniskt samlingsbegrepp för fysiologiska och psykologiska aspekter av människans sexualitet