För ett släkte av fjärilar, se Sesquialtera (djur).

Sesquialtera är en orgelstämma av typen icke repeterande blandstämma. Piporna ifråga är vidmensurerade flöjter. Stämman är oftast två-korig, dvs. två pipor klingar varje gång man trycker ned en tangent. Dessa är då som regel 2 2/3' och 1 3/5'. Detta innebär att 3:e och 5:e deltonen framhävs.