Serpentinit är en undergrupp i serpentinserien.

Denna bergart består mest av järn- och magnesiumsilikat plus små mängder av krom, kobolt, nickel m m.

Saknar nästan helt kalcium, kalium och natrium.

NamnförbistringRedigera

Ibland kallas serpentinit för serpentin, men det är ett felaktigt bruk. Dessa benämningar är inte synonyma.