Serie i samband med mässa, kyrkans gudstjänst, innebär olika under kyrkoåret förekommande gudstjänstordningar, främst vad gäller mässans liturgiska musik. Olika varianter av serier har brukats. I den av kyrkomötet fastslagna kyrkohandbok från 1986 förekommer julserien, fasteserien, påskserien och allmänna serien. ”Serieindelningen bygger på 1942 års ordning med fyra varandra avlösande serier, som dock fördelats något annorlunda över kyrkoåret”.[1]

1942 års ordning hade fyra serier som var Advents- och jultiden,[2] Fastetiden,[3] Påsk- och pingsttiden,[4] och Trefaldighetstiden.[5] I 1986 års kyrkohandbok byttes Trefaldighetsserien ut mot "Allmänna serien". Serier kan även kallas för kretsar, såsom julkretsen.

NoterRedigera

  1. ^ ur förordet till Den svenska kyrkohandboken - musik
  2. ^ julserien gällde enligt 1942 års kyrkohandbok från 1:a advent till sjätte söndagen efter trettondedagen, samt Jungfru Marie kyrkogångsdag och Jungfru Marie Bebådelsedag.
  3. ^ fasteserien gällde enligt 1942 års kyrkohandbok från fastlagssöndagen till Långfredagen, samt Botdagen och Domssöndagen jämte gångsöndagarna Septuagesima och Sexagesima.
  4. ^ Påskserien gällde enligt 1942 års kyrkohandbok från Påskdagen till Annandagpingst
  5. ^ Trefaldighetsserien gällde enligt 1942 års kyrkohandbok från Heliga Trefaldighet till Söndagen före Domssöndagen.