Serbiska alfabetet är en variant av det kyrilliska alfabetet. Det består av 30 tecken som vart och ett motsvarar ett ljud: alfabetet är alltså fonetiskt. Det konstruerades av Vuk Stefanović Karadžić 1818 genom att anpassa det tidigare använda ryska alfabetet för att bättre passa det serbiska språkets behov. År 1868 erkändes alfabetet formellt i Serbien. Jämfört med det ryska alfabetet har några tecken som ansetts överflödiga uteslutits, bland andra ю, й, ъ, ь, щ, я. De nya tecknen ћ, ђ, љ, њ, ј och џ, används inte i några andra kyrilliska alfabet utom det makedonska, som dock använder ѓ och ќ i stället för ђ och ћ.

Versaler och gemener i det serbiska alfabetet, med latinsk translitterering:

А а A a Н н N n
Б б B b Њ њ Nj nj
В в V v О о O o
Г г G g П п P p
Д д D d Р р R r
Ђ ђ Đ đ С с S s
Е е E e Т т T t
Ж ж Ž ž Ћ ћ Ć ć
З з Z z У у U u
И и I i Ф ф F f
Ј ј J j Х х H h
К к K k Ц ц C c
Л л L l Ч ч Č č
Љ љ Lj lj Џ џ Dž dž
М м M m Ш ш Š š
Serbian Cyrillic Cursive.png
Special Cyrillics.png

TranslittereringRedigera

Serbisk-kyrilliska alfabetet
Versal Gemen Transkrib. Namn Uttal Noter
А а a а /a/ [a]
Б б b бе /be/ [b]
В в v ве /ve/ [v]
Г г g ге /ge/ [g]
Д д d де /de/ [d]
Ђ ђ đ ђе /dʑe/ [dʑ] Translittereras även đ.
Е е e е /e/ [e]
Ж ж ž же /ʒe/ [ʒ] Translittereras även ž.
З з z зе /ze/ [z]
И и i и /i/ [i]
Ј ј j је /je/ [j] Translittereras även ǰ.
К к k ка /ka/ [k]
Л л l ле /le/ [l]
Љ љ lj ље /ʎe/ [ʎ] Translittereras även l̂.
М м m ме /me/ [m]
Н н n не /ne/ [n]
Њ њ nj ње /ɲe/ [ɲ] Translittereras även n̂.
О о o о /o/ [o]
П п p пе /pe/ [p]
Р р r ре /re/ [r]
С с s се /se/ [s]
Т т t те /te/ [t]
Ћ ћ ć ће /tʃʲe/ [tʃʲ]
У у u у /u/ [u]
Ф ф f фе /fe/ [f]
Х х h ха /ha/ [h] Translittereras även h.
Ц ц c це /ʦe/ [ʦ] Translittereras även c.
Ч ч č че /tʃe/ [tʃ] Translittereras även č.
Џ џ џе /dʒʲe/ [dʒʲ] Translittereras även d̂.
Ш ш š ша /ʃa/ [ʃ] Translittereras även š.


Serbisk-latinska alfabetet
Versal Gemen Namn Uttal
A a a /a/ [a]
B b be /be/ [b]
C c ce /ʦe/ [ʦ]
Č č če /tʃe/ [tʃ]
Ć ć će /tʃʲe/ [tʃʲ]
D d /de/ [d]
dže /dʒʲe/ [dʒʲ]
Đ đ đe /dʑe/ [dʑ]
E e e /e/ [e]
F f fe /fe/ [f]
G g ge /ge/ [g]
H h ha /ha/ [h]
I i i /i/ [i]
J j je /je/ [j]
K k ka /ka/ [k]
L l le /le/ [l]
Lj l lje /ʎe/ [ʎ]
M m me /me/ [m]
N n ne /ne/ [n]
Nj nj nje /ɲe/ [ɲ]
O o o /o/ [o]
P p pe /pe/ [p]
R r re /re/ [r]
S s se /se/ [s]
Š š ša /ʃa/ [ʃ]
T t te /te/ [t]
U u u /u/ [u]
V v ve /ve/ [v]
Z z ze /ze/ [z]
Ž ž že /ʒe/ [ʒ]