Seleukos är namnet på kungar av det grekisk-hellenistiska Seleukidiska riket:

Seleukiderna styrde huvudsakligen över antikens Mesopotamien.