Sekundärfärg är en färg som uppstår genom att man blandar två primärfärger.

Färgcirkel som visar primär-, sekundär- och tertiärfärger i färgsystemen RGB och CMY(K).

Inom färgsystemet RGB

redigera

De tre sekundärfärgerna inom färgsystemet RGB (d.v.s. additiv färgblandning) är gul, magenta och cyan:

Grön
  
+ Röd
  
= Gul
  
Röd
  
+ Blå
  
= Magenta
  
Blå
  
+ Grön
  
= Cyan
  

Inom färgsystemet CMYK

redigera

De tre sekundärfärgerna inom färgsystemet CMYK (d.v.s. subtraktiv färgblandning) är röd, blå och grön:

Gul
  
+ Magenta
  
= Röd
  
Magenta
  
+ Cyan
  
= Blå
  
Cyan
  
+ Gul
  
= Grön