Färgcirkel som visar primär-, sekundär- och tertiärfärger i färgsystemen RGB och CMY(K).

Sekundärfärg är en färg som uppstår genom att man blandar två primärfärger.

Inom färgsystemet RGBRedigera

De tre sekundärfärgerna inom färgsystemet RGB (d.v.s. additiv färgblandning) är gul, magenta och cyan:

Grön
  
+ Röd
  
= Gul
  
Röd
  
+ Blå
  
= Magenta
  
Blå
  
+ Grön
  
= Cyan
  

Inom färgsystemet CMYKRedigera

De tre sekundärfärgerna inom färgsystemet CMYK (d.v.s. subtraktiv färgblandning) ) är röd, blå och grön:

Gul
  
+ Magenta
  
= Röd
  
Magenta
  
+ Cyan
  
= Blå
  
Cyan
  
+ Gul
  
= Grön