Sekundär är ett adjektiv som används inom organisk kemi för att klassificera olika typer av föreningar (t.ex. alkoholer, alkylhalogenider och aminer) eller reaktiva mellanprodukter (t.ex. alkylradikaler och karbokatjoner).[1]

Rödmarkerade centralatomer i olika grupper av kemiska föreningar.
Sekundära centralatomer jämfört med primära, tertiära och kvartära centralatomer.
Primär Sekundär Tertiär Kvartär
Kolatom i en alkan
Alkohol existerar inte
Amin
Amid existerar inte
Fosfin

Se även Redigera

Källor Redigera

  1. ^ Paula Yurkanis Bruice: Organic Chemistry, Pearson Education Inc., 2004, 4. Ed., sid. 78, 104, 893 och 912, ISBN 0-13-121730-5.