Sekulär

Wikipedia:Särskiljning

Sekulär kan avse:

VärldsligRedigera

  • Sekularisering – religion påverkar lagar, "icke-religiösa" områden och personer i ett samhälle mindre (än förr)
  • Sekulär humanism – en gren av humanismen som säger sig företräda vad man kallar ett rationellt förhållningssätt i motsats till religiösa livsåskådningar
  • Sekulär konfirmation – en mognadsexamen för ungdomar
  • Sekularism – en filosofisk åskådning, som önskar minska religionens samhällsbetydelse och i stället i görligaste mån göra religionen till en privat angelägenhet

TidRedigera

  • Sekulära variationer – förändringar, trender, som är så långsamma att en eventuell tidsperiod har en längd på sekler eller mer
  • Sekulära fenomen – de långvarigaste eller icke-oscillerande störningarna i planeters rörelse