Scoutkår

lokalavdelning i ett scoutförbund

Scoutkår är en lokalavdelning av ett scoutförbund. Kåren är den första större instansen inom svensk scouting. Nästa instans är scoutdistrikt. Det är i scoutkåren som den praktiska verksamheten tar form och kåren ansvarar bland annat för scoutpatrullernas ekonomi. Varje scoutkår väljer en styrelse som ansvarar för kårens kontakter utåt.