Scintillation är ett fysikaliskt fenomen där små blixtar av synligt ljus avges i särskilda material, så kallade scintillatorer, när dessa absorberar joniserande strålning.

För att detektera scintillationer används en scintillationsräknare eller scintillometer.

Se ävenRedigera