Scientific Committee on Antarctic Research

Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) är en organisation under International Council for Science (ICSU) som syftar till att initiera, främja och samordna forskning i Antarktis. SCAR ger också vetenskapliga råd till Antarktisfördragets system och andra organ.


SCAR grundades i Stockholm i september 1958 för att ta tillvara och utnyttja det samarbete som uppstått i samband med internationella geofysiska året 1957-58. Dess första sekreterare var den svenska glaciologen Valter Schytt. SCAR har medlemmar från 37 nationer och nio internationella vetenskapliga organisationer. I Sverige är det Vetenskapsrådet som administrerar deltagandet, och som utser och finansierar svenska forskare att representera svensk forskning i SCAR:s olika arbetsgrupper.

Svenska representanter under perioden 10 februari 2014 till 31 december 2016 är:


SCAR:s sekretariat finns vid Scott Polar Research Institute i Cambridge, Storbritannien.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Extern länkRedigera

SCAR:s webbplats