von Schlippenbach är en uradlig ätt från Westfalen som är känd sedan 1384, varav en gren flyttade till Livland där Johan von Schlippenbach var arvherre i mitten av 1500-talet. Från denna gren härstammade Christoph Karl von Schlippenbach (1624-1660) som blev friherre och greve i Sverige 1654 med nr 20 på Riddarhuset.

Från denna fortlevande släkt kommer bland andra arméofficeren Wolmar Anton von Schlippenbach (1653-1721).