Schöne kurzweilige teutsche Lieder

Schöne kurzweilige teutsche Lieder är i grunden profana kompositioner som småningom bearbetats till koraler för psalmer. Samlingen är utgiven av Jakob Regnart 1578 i Nürnberg.

Schöne kurzweilige teutsche Lieder
GenreKoralbok
Utgivningsår1578

Ur samlingen är minst en melodi välkänd än idag och användes i 1819 års psalmbok till flera psalmer: nr 51, 156, 176, 315, 325, 458 samt några ytterligare i 1695 års psalmbok: nr 286 och 385.

Enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer bearbetades melodin till en koral av Bartholomäus Gesius 1605, men denna insats finns inte omnämnd i någon annan psalmbok.

PsalmerRedigera