Sbrodj

fiktiv plats i det fiktiva landet Syldavien

Sbrodj, fiktiv plats i det fiktiva landet Syldavien som finns på Balkan, omnämnd i äventyren Månen tur och retur (del 1) och Månen tur och retur (del 2) med Tintin. Platsen ligger uppe i den syldaviska bergskedjan Zmyhlpatherna och på denna plats finns ett enormt forskningscentrum för atomfysik. Detta ställe är mycket högteknologiskt och är även mycket välbevakat av syldavisk polis och militär. Sbrodj kan ha inspirerats av Los Alamos i USA med vilket det har stora likheter.

Den stora byggnad som syns i några av teckningarna påminner väldigt mycket om K-25 anläggningen i Oak Ridge, den anläggning där gasdiffusionsprocessen skulle användas i Manhattanprojektet för anrikning av naturligt uran, Sbrodj påminner mera om en kombination av Oak Ridge och Los Alamos.

Andra anläggningar för gasdiffusionsprocessen är exempelvis Tricastin (Eurodif) i Pierrelatte, Uralsk i Sovjetunionen och Capenhurst i England.

Se ävenRedigera