Savo-Karelska avdelningen var en studentnation vid Kejserliga Alexanders-universitetet i Helsingfors som var verksam under åren 1833 till 1905 [1] Nationens traditioner vårdas av Savolainen osakunta och Karjalainen osakunta vid Helsingfors universitet.

Historia

redigera

Natio Wiburgensis, den Viborgska nationen, nämns för första gången i Åbo akademins konsistorium år 1679. Nationen kunde, efter branden i Åbo 1827, fortsätta sin verksamhet efter att universitetet flyttat till Helsingfors. 1829 byter man namn från den Viborgska nationen till den Viborgska avdelningen eftersom ordet nation associerar till nationellt självstyre. År 1832 avgick nationens inspektor, professorn i kirurgi Nils Abraham af Ursin från sin position. Orsaken till detta var oenigheten med eleverna. Eftersom antalet ledamöter i nationen hade ökat kraftigt under de sista åren, beslutade rektor Erik Melartin att Natio Wiburgensis skulle delas upp i en ny Viborgska avdelningen och Savo-Kareliska avdelningen.

Avdelningens första tid 1833-1852

redigera

Savo-karelerna ärver sina stadgar från den gamla Viborgska avdelningen. Mellan 1833 och 1852 hade avdelningen ett genomsnittligt medlemskap på 72, och vid den tiden var det näst största eller största universitetet på universitetet.

År 1852 befallde kejsaren Nikolaj I att avdelningarna skulle upplösas. Savo-Karelska avdelningen celebrerade sin stängningsceremoni den 9 december 1852 på en restaurang i Kaisaniemi. För första gången framfördes avdelningens sånger "Savolas sång", som Karl Collan hade komponerat de senaste två dagarna.

Studentfakulteternas tid 1852-1868

redigera

När avdelningen officiellt förbjöds fick studenterna vid Helsingfors universitet bara träffas inom studentfakulteten. Emellertid blev avdelningarnas traditioner inte glömda, och efter kejsaren Alexander II tillträtt, vaknade Savo-Karelska avdelningen till ett informellt liv 1857. Avdelningarnas möten hölls växelvis av olika medlemmar och dolda från allmänheten. De informella avdelningarna bildade sin egen tidningar. "Savo-Karjalainen" grundades hösten 1864.

Avdelningens verksamhet fortsätter från 1868 till 1905

redigera

På 1880-talet började avdelningen med gemensamma evenemang ("klubbkvällar"). Den första Kekri- kvällen hölls den 10 oktober 1886, som senare blev avdelningens årsdagsfest.

Avdelningen delas

redigera

Avdelningen delades 1905 i två studentnationer Savolaxiska avdelningen och Karelska avdelningen.

Inspektorer

redigera

Kända medlemmar

redigera

Källor

redigera
  • Savo-karjalaisen osakunnan historia (1939). Savolainen ja karjalainen osakunta. 400 s. WSOY, Porvoo.

Referenser

redigera