Sault Sainte Marie är namnet på två städer längs Saint Mary's River, vilken här utgör gräns mellan USA och Kanada. Sainte förkortas ofta till Ste.. Stavningen (med bindestreck) Sault-Sainte-Marie förekommer på franska. Informellt förekommer "The Sault", eller (efter uttalet på engelska) "The Soo".

Sault Sainte Marie grundades 1668 och delades upp mellan de två länderna år 1818. Sault är ett gammalt franskt ord som syftar på forsarna i floden. Soo Locks är de slussar som leder fartyg förbi forsarna, mellan Övre sjön och Huronsjön. Trafiken mätt i tonnage är högre än för någon annan kanal i världen.