Saprofag är en asätare som livnär sig på kadaver, alltså döda djur. Större rovfåglar, som vråkar och örnar samt rödräv, grävling och hermelin räknas som asätare.

Daggmaskar är bra exempel på jordlevande saprofager.

Ordet saprofag används inte bara på djur utan även på bakterier, svampar och andra eukaryoter.

Se ävenRedigera

  • Trofisk – om näringsstrukturen i ekologiska system
  • Saprofyter – om organismer som lever på förmultnande växtdelar, snarare än döda djur