Santa Maria del Buon Consiglio, tidigare benämnd San Pantaleo alli Monti,[1] är en kyrkobyggnad i Rom, helgad åt Jungfru Maria och särskilt åt hennes roll som Goda rådets Moder. Kyrkan är belägen vid Via del Buon Consiglio i Rione Monti och tillhör församlingen Santa Maria ai Monti.[2]

Santa Maria del Buon Consiglio
Kyrka
Exteriören vid Via del Buon Consiglio.
Exteriören vid Via del Buon Consiglio.
Land Italien Italien
Län Lazio
Ort Rom
Trossamfund Romersk-katolska kyrkan
Stift Roms stift
Församling Santa Maria ai Monti
Plats Via del Buon Consiglio
Invigd 1113
Santa Maria del Buon Consiglio (här benämnd S. Pantaleonis Trium Clibanorum) på Christian Hülsens karta över det medeltida Rom från år 1927.
Santa Maria del Buon Consiglio (här benämnd S. Pantaleonis Trium Clibanorum) på Christian Hülsens karta över det medeltida Rom från år 1927.

Enligt en, numera försvunnen, inskription från år 1260 gick kyrkan även under namnet Sancti Pantaleonis Trium Clibanorum eller Sancti Pantaleonis Trium Fornorum. Dessa namn – ”Clibanorum” (av clibanus, ”ugn”) och ”fornorum” (av fornus ”ugn”, ”kalkugn”) – ger vid handen att kyrkan var belägen vid tre ugnar av någon typ. Benämningarnas ursprung är dock höljt i dunkel.[3]

Kyrkans historiaRedigera

Den första kyrkan på denna plats uppfördes under påve Paschalis II:s pontifikat (1099–1118) och helgades åt den helige martyren Pantaleon. Enligt traditionen fördes då helgonets reliker hit från Nikomedia. Bakom kyrkans högaltare återfinns en cippus i marmor med följande inskription:[1][4][5]


ANN DNICE INCARNATIONIS
M . CXIII . INDIC VI DIE KL MAR . V
HOC ALTAR CSECRATV E IN ONORE
DNI NRI IHV X ET BEATE MARIE SE
PER VIRG ET B . M . ET B . P ET S IOAIS
BEATQV EVANGLISTE ET OMIV APLO
ET SCORV MR SEBASTIANI ET PAN
TALEONIS TEPE DONI P . SCDI PP
EX HIS RELIQIS DITATV E DE LIGNO
SCE + ET DE SINDONE DNI ET DEN
TE BEATI PT ET DE COSTA S . IOS
BB ET DE TVNICA . S . IOH EVANG
ET DE OSSIBVS SI SEBASTIANI
ET PANTALEONIS MARTIRIS.


Senare uppfördes ett kloster för basilianermunkar invid kyrkan. Påve Clemens XII (1730–1740) överlät kyrkan åt Arciconfraternita della Dottrina Cristiana, men hans efterträdare, Benedikt XIV (1740–1758), förlänade år 1748 kyrkan åt Arciconfraternita della Beata Vergine del Buon Consiglio.[1]

År 1974 drabbades kyrkan av en eldsvåda och kom att dekonsekreras; kyrkan har emellertid sedan dess nykonsekrerats.[1]

ExteriörenRedigera

Kyrkans fasad är enkel med en portal med en dedikationsinskription samt ett fönster.[1]

InteriörenRedigera

Den enskeppiga interiören har, förutom högaltare, ett sidokapell till vänster och ett sidoaltare till höger; under 1600-talet invigdes sidokapellet åt den helige Blasius och sidoaltaret åt den helige Pantaleon. Över högaltaret fanns tidigare en kopia av 1400-talsfresken Madonna del Buon Consiglio; originalet återfinns i Santuario della Madonna del Buon Consiglio i Genazzano.[1]

Under kyrkan skall det enligt traditionen ha funnits en källa med undergörande vatten; den helige Pantaleons kropp skall ha hållits gömd därstädes.[6]

Omnämningar i kyrkoförteckningarRedigera

Katalog År Benämning
Catalogo di Cencio Camerario 1192 sco. Pantaleoni trium clibanorum[7]
Il Catalogo Parigino cirka 1230 s. Pantaleo Trium Fornorum[8]
Il Catalogo di Torino cirka 1320 Ecclesia sancti Panthaleonis[9]
Il Catalogo del Signorili cirka 1425 sci. Pantaleonis[10]

BilderRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera

Externa länkarRedigera