För häraden i Kina, se Sansui, Qiandongnan.

Sansui var en japansk tillverkare av hemelektronik. Anses [vem?] vara en av 70- och 80-talens förnämsta tillverkare av hemelektronik, särskilt förstärkare och FM-mottagre. Märket dog ut i början av 1990-talet, då intresset för påkostad hemelektronik tillfälligt avtog och den japanska yenens höga kurs gjorde deras produkter mycket dyra på exportmarknaden.

Sansui 9090DB receiver (förstärkare kombinerad med radiodel)

Sansui uppfann QS, ett symmetriskt 4-kanalsystem som anses vara det bästa matrissystemet med den patenterade Vario Matrix kretsen. 20dB separation eller högre mellan vänster/höger - fram/bak kanal och 30dB diagonalt kunde erhållas. Stor 4-kanaleffekt kunde också erhållas från ordinära 2-kanal källor och hit hör även radiomottagning i stereo.

Idag finns ett stort intresse för Sansuis produkter bland hifi-entusiaster och samlare av äldre hemelektronik. Flera forum för Sansui förekommer på internet.