S:t Eriksmedaljen delas sedan 1938 ut av Stockholms kommunstyrelse till förtjänta stockholmare, "som med hänsyn till sin verksamhet eller sina insatser i övrigt anses förtjäna en utmärkelse från stadens sida".

Stockholms stadsvapen återfinns på S:t Eriksmedaljen

S:t Eriksmedaljen delas även ut till de medarbetare som arbetat i Stockholms stad under sammanlagt 30 år eller som vid sin pensionsavgång arbetat i staden i minst 25 år. Medaljen överlämnas även till ledamöter av Stockholms stadsfullmäktige efter 20 års tjänst. Medaljerna överlämnas i samband med festligheter i Blå Hallen i Stockholms stadshus, på Erik-dagen den 18 maj. I olika biografiska verk förkortas medaljen S:tEGM.

Medaljens namn kommer av Sveriges skyddshelgon Erik den helige, som även återfinns i Stockholms stadsvapen.

Pristagare i urval

redigera

De första S:t Eriksmedaljörerna var stadshusarkitekten Ragnar Östberg och bankdirektören Knut Wallenberg. Carl XVI Gustaf tilldelades medaljen i samband med Stockholms 750-årsjubileum år 2002.

Referenser

redigera