Samfundet S:t Erik är en ideell förening, stiftad den 24 maj 1901 i Stockholm, med påtagen uppgift att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia och verka för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling. Samfundets namn kommer av Erik den helige och Stockholms stadsvapen.

Samfundets skylt, Köpmangatan 5.
Samfundets lokal, Köpmangatan 5.

Sedan 1903 utger samfundet en årsbok om Stockholm. Ordförande sedan 2010 är tidigare stadsbyggnadsborgarrådet Monica Andersson.

PlakettRedigera

Samfundet delar årligen ut ett pris om för närvarande (2009) 50 000 kronor med belöningsplakett, instiftat 1963, till den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur.

Tidigare mottagareRedigera

InformationstavlorRedigera

Sedan 1933 uppsätter Samfundet S:t Erik vanligen blå, emaljerade informationsskyltar vid Stockholms intressantaste byggnadsverk. Skyltarna ger en kortfattad historisk information på svenska och engelska. Stockholmskällan har en karta över samtliga utplacerade skyltar. Här några exempel:

Stiftelsen HöjeringRedigera

I syfte att öka forskningen kring Stockholm och dess historia avskiljde förlagschef Margot Höjering i augusti 2001 aktier till Samfundet S:t Erik. Dessa skulle användas till en stiftelse med namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Namnet Höjerings bokförlag har dock en längre historik.

Stiftelsen ändamål är att utdela stipendier, Stiftelsen Höjerings stipendium för Stockholmiana, till forskare som har för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess historia som publicera uppnådda resultat i bokform. Samfundet S:t Erik är stiftelsens förvaltare och beslutar om stipendierna.

Kvarterssaneringar i Gamla stanRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera