Saltsjötorget är ett torg i centrala Södertälje i Stockholms län.

Saltsjötorget juli 2017.
Saltsjötorget juli 2017.

BakgrundRedigera

Saltsjötorget låg från början på en plats som idag benämns Marenplan. Det ursprungliga Saltsjötorget var från början ett centrum för stadens fiskhandel. Detta upphörde dock i och med att Södertälje kanal fick sin nya sträckning öster om inre Maren. Därefter flyttade Handeln istället till Järnvägshamnen vid yttre Maren, intill Södertälje C, där det idag finns en förtöjningsplats för ångfartyget Ejdern samt en gästhamn.

Det nya Saltsjötorget är idag en plats som ramas in av Järnagatan (gågata), Saltsjögatan och Stadshotellet (idag Quality Hotel Park), samt Nygatan som utgår från torget. Strandgatan, som går till Marenplan, utgår från Saltsjögatan strax söder om torget.

ByggnaderRedigera

Att Södertälje till stor del är en trästad märks speciellt tydligt då man studerar fastigheten Järnagatan 8 som uppfördes 1865 av industrimannen D. J. Ekenberg. Byggnaden är stadens äldsta flerfamiljshus i sten. När Järnagatan sänktes under år 1907 blev källarplanet de ytor som idag nyttjas av butiker.

Vid Saltsjötorget låg även det nuvarande Stadshuset, som uppfördes mellan 1931 och 1932. Byggnaden uppfördes för Svensk-Engelska Mineralolje AB efter ritningar av arkitekt Albin Stark. Så sent som 1991 blev byggnaden stadshus men kommunen flyttade 2008 sin verksamhet till det nybyggda stadshuset vid Campusgatan.

En annan känd byggnad i hörnet Saltsjötorget / Järnagatan är före detta Stadshotellet som idag ingår i kedjan Quality Hotel. Hotellet byggdes 1888 för att mätta den stora efterfrågan på rum som uppkom under badortstiden. Stadens direktörer beslutade sig för att ett nytt hotell skulle uppföras på platsen. Ernst Haegglund anlitades som arkitekt, och hotellet döptes till Nya Strandhotellet. Staden stod länge kvar som ägare till hotellkomplexet.

RenoveringRedigera

Saltsjötorget har under hösten 2009 renoverats och fontänen har flyttats till en mer central plats på torget. Ny belysning, nya planteringar och eluppvärmda sittplatser har gjort torget till en mer trivsam plats.