Salomos oden

samling av religiösa sånger

Salomos oden, Salomos sånger (ej att förväxla med Salomos psalmer), är en samling av 42 religiösa sånger. De är troligtvis författade under de tre första seklerna efter Jesus födelse och tillskrivna Salomo. Det mest fullständiga manuskriptet upptäcktes 1909[1]. Odenas originalspråk är troligen grekiska eller syriska och innehållet ger intryck av att vara kristet eller judiskt.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

  • Oden Salomos Übers. und eingeleitet von Michael Lattke (Fontes Christiani ; 19) (Freiburg, 1995)
  • S. A. Fries: Salomos oden : montanistiska sånger från 2:dra århundradet (1911)
  • Salomos oden : den äldsta kristna sångboken (Översatt och kommenterad av Per Beskow, 1980)

LitteraturRedigera

  • Michael Lattke, Die Oden Salomos und ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis 1–4. (Orbis biblicus et orientalis ; 25) Freiburg, 1997–1998)
  • Johannes Lindblom, Om lifvets idé hos Paulus och Johannes samt i de s.k. Salomos oden (Uppsla universitets årsskrift, 1910)
  • Eric Segelberg, "Evangelium Veritatis - a confirmation homily and ints relation to the Odes of Solomon" Orientalica Suecana, 8, 1959