Öppna huvudmenyn

Sven Ola Thulin, född den 6 februari 1946 i Linköping, är en svensk psykiater, studentsångare och tidigare lundaspexare.

Thulin var under mer än tjugo år verksam inom narkomanvården som överläkare vid narkomanvårdsenheten inom den psykiatriska vården vid universitetssjukhuset i Lund. Han arbetade främst med heroinavgiftning och metadonbehandling. Han gav också kurser i beroendelära och har medverkat i fack- och debattprogram i TV, bland annat Uppdrag granskning. Mellan 2003 och 2011 arbetade Thulin bland annat som specialistkonsult vid Försäkringskassan, som rättspsykiater och som privatpraktiserande läkare. Han anlitas fortfarande som sakkunnig läkare i Förvaltningsrätten.

Efter pensioneringen har Thulin avlagt en fil. kand-examen i latin, klassisk grekiska och antikens kultur och samhällsliv. Han har tidigare också bidragit med CD-recensioner och konsertrecensioner i Sydsvenskan och i tidskriften Opus.

Vid sidan om sin yrkesgärning har Thulin bland annat 1988-2008 varit styrande mästare inom den lundensiska logen ("Absalon") av Samfundet SHT. Som gammal spexare har han också spelat mindre roller i filmer, däribland Hans Alfredsons Ägget är löst och karnevalsfilmen Sigillet (2006). Han är dessutom ledamot av ett flertal sällskap såsom Uarda-akademien där han är redaktör, Sällskapet Lundaakademiker där han varit mångårig sekreterare, Lund-Kloster Rotaryklubb där han bland annat varit president, Svenska Frimurare Orden, Sällskapet CC, Lukasgillet, S:t Jöns gille, Ekumeniska Studentsångarförbundet, Lilla kören med mera. Thulin är införlivad som näsa nr 129 i Akademiska Föreningen Nasotek.