Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI är en typ av antidepressiva läkemedel som används som farmakologisk behandling vid måttliga till djupa depressionssjukdomar och relaterade tillstånd såsom svåra ångestbesvär m.m. i kombination med psykologisk behandling. Används även mot premenstruella besvär av svårare graden. En del SNRI-preparat används vid kronisk smärta som smärtsam diabetesneuropati.

VerkningssättRedigera

Till skillnad från SSRI som verkar specifikt på serotonin verkar SNRI både på serotonin- och noradrenalinnivåerna i hjärnan. Ofta har SNRI även ev svagt hämmande effekt på dopaminupptaget. Effekten är jämförbar med SSRI[källa behövs].

SNRI-preparatens verkan på noradrenalinnivåerna för i vissa fall med sig ett antal biverkningar liknande de från SSRI, bl.a. i form av viktökning eller snarare viktminskning. Samtidigt tenderar dock andra biverkningar - som nedsatt sexualfunktion - i gengäld att bli mindre drastiska i jämförelse med SSRI. SNRI kan i vissa fall till och med höja sexlusten.

Med SNRI menas ofta de nyare preparat som hämmar återupptaget av såväl serotonin som noradrenalin i hjärnan. De äldre s.k. TCA- eller tricykliska antidepressiva påverkar som regel båda dessa signalsubstanser. De tre TCA som fortfarande finns inregistrerade är Saroten (amitriptylin) med ungefär lika stark verkan på serotonin och noradrenalin, Sensaval (nortriptylin) med starkast effekt på noradrenalin och Anafranil eller Klomipramin med huvudsaklig effekt på serotoninet. Ludiomil eller Maprotilin, som är en tetracyklisk antidepressiv som liknar TCA, verkar nästan enbart på noradrenalinet. TCA har dock som regel betydligt fler biverkningar (t.ex. antikolinerga) än de nyare SNRI-preparaten.

SNRI-läkemedelRedigera

I Sverige:

I andra länder även: