SIL International är en global icke vinstinriktad evangelikal kristen organisation vars huvudsakliga syfte är att studera, utveckla och dokumentera mindre kända språk för att utöka språkvetenskaplig kunskap, främja läs- och skrivkunnighet och stödja minoritetsspråks utveckling.

SIL International
TypKristen missionsorganisation
Officiella språkEngelska

SIL International är systerorganisation till Wycliffe Bible Translators, en organisation som syftar till att översätta Bibeln till minoritetsspråk. SIL tillgängliggör en databas över sin forskning om världens språk, Ethnologue. SIL har över 6 000 medlemmar från över 50 länder. Dess högkvarter ligger i södra delen av Dallas, Texas.

Historia redigera

SIL International, ursprungligen Summer Institute of Linguistics, började som en liten sommarkurs i Arkansas 1934 för att lära ut grundläggande språkvetenskap och antropologiska principer samt översättningsprinciper till missionärer inom vad som kom att bli Wycliffe Bible Translators. Grundare var William Cameron Townsend (1896-1982), en före detta missionär till Guatemala för Disciples of Christ.

Från 1950-talet till 1987 hölls SIL:s undervisning vid University of Oklahoma i Norman. Avtalet mellan universitetet och SIL avslutades 1987 efter en kontrovers om SIL:s inblandning i missionsverksamhet och dess relationer med latinamerikanska regeringar. SIL:s undervisning hålls nu på många ställen i världen.

En av studenterna vid det första sommarinstituet 1934 var Kenneth L. Pike (19122000), som kom att bli den mest framträdande personen i SIL:s historia. Han var ordförande för SIL från 1942 till 1979 och sedan ordförande emeritus till sin död 2000. Han arbetade vid University of Michigan under många år. SIL:s nuvarande ordförande är Carolyn P. Miller, som tillträdde 1999 och deltar i lingvistikprogrammet vid Houghton College.

Bidrag redigera

SIL:s arbete har lett till över 20 000 tekniska publikationer, vilka alla finns listade i SIL:s bibliografi.[1] De flesta av dessa avspeglar lingvistiskt fältarbete.

SIL:s filosofi är att "inget språk är obetydligt." SIL har särskilt inriktat sig på att medverka till att dokumentera de mindre kända språken i världen, däribland hotade språk.[2] SIL strävar efter att sprida båda data och analysresultat för att medverka till allmän kunskap om språk.

En annan inriktning är alfabetiseringsarbete, särskilt på inhemska språk. SIL hjälper lokala, regionala och nationella organ som utvecklar formell och informell utbildning på talade språk.

SIL bidrar också med lärare och läromedel till lingvistikutbildningar i olika delar av världen. Det internationella kulturmuseet International Museum of Culture [3] i Dallas har anknytning till SIL.

Internationellt erkännande redigera

SIL innehar formell rådgivande ställning till Unesco och FN, samt status som NGO i många länder.

Ethnologue och SIL-koden redigera

Huvudartikel: Ethnologue

Ethnologue, den mest fullständiga vägledningen till världens språk, publiceras av SIL. Den tilldelar språken trebokstavskoder, som i stor utsträckning används av andra språkforskare. Den 15:e upplagan av Ethnologue publicerades 2005 och använder i allmänhet standarden ISO 639-3.

Kontroverser redigera

Inblandning med amerikanska bolag redigera

SIL har anklagats för inblandning i att flytta inhemska folkgrupper i Sydamerika från deras ursprungsområden för att ge plats åt exploatering av nordamerikanska och europeiska oljebolag. Det mest kända exemplet är fallet med huaoranifolket i Ecuador, som ledde till många dödsfall och flyttning av folket till reservat som kontrollerades av missionärerna.

Det har hävdats att SIL från början finansierades av kaffeföretag i Guatemala och senare av Rockefeller, Standard Oil, skogsbolaget Weyerhauser och USAID. På 1980-talet kastades SIL ut ur Brasilien, Ecuador, Mexiko och Panama, och dess verksamhet begränsades i Colombia och Peru. [4]

John Perkins har framfört kritik mot SIL:s verksamhet i sin bok Confessions of an Economic Hit Man. Kritiken har besvarats av SIL på dess webbplats[5].

Enligt SIL:s årsberättelse består dess tillgångar idag av donationer från individer, kyrkor och andra organisationer, som vidarebefordras till SIL genom Wycliffe Bible Translators.[6]

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera

Litteratur redigera

 • Ruth Margaret Brend , Kenneth Lee Pike (red.): The Summer Institute of Linguistics: Its Works and Contributions (Walter De Gruyter 1977), ISBN 90-279-3355-3.
 • Gerard Colby, Charlotte Dennett: Thy Will Be Done: The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil (Harper Collins 1995), ISBN 0-06-016764-5. Boken innehåller anklagelser om att Rockefeller använde amerikanska missionärer, särskilt SIL, som samarbetade med att utföra undersökningar, transportera CIA-agenter och indirekt medverka till folkmord på stammar i Amasonbäckenet.
 • John Perkins: Confessions of an Economic Hit Man (Berrett-Koehler Publishers 2004), ISBN 1-57675-301-8. Innehåller beskrivningar av SIL:s missionsverksamhet och omflyttningar av folkgrupper i Latinamerika.
 • John Perkins: Confessions of an Economic Hit Man (Plume Publishers 2006), ISBN 0-452-28708-1.
 • W. A Willibrand: Oklahoma Indians and the Summer Institute of Linguistics (1953).
 • Søren Hvalkof, Peter Aaby (red.): Is God an American? An Anthropological Perspective on the Missionary Work of the Summer Institute of Linguistics (A Survival International Document, International Workgroup for Indigenous Affairs, Copenhagen/London 1981), ISBN 87-980717-2-6.
 • Eni Pucinelli Orlandi: Sprache, Glaube, Macht: "Ethik und Sprachenpolitik / Language, Faith, Power: Ethics and Language Policy", in: Brigitte Schlieben-Lange (ed.): Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 116, Katechese, Sprache, Schrift (University of Siegen / J.B. Metzler 1999) The author presents a discourse analysis of the practices of SIL.
 • Laurie K. Hart: "The Story of the Wycliffe Translators: Pacifying the Last Frontiers". In: NACLA:s Latin America & Empire Report, vol. VII, no. 10 (1973). Artikeln beskriver samarbete mellan SIL och amerikanska oljebolag och militärdiktaturer i Sydamerikan under 1950- och 1960-talen.
 • Michael Erard: How Linguists and Missionaries Share a Bible of 6,912 Languages. In: New York Times, July 19th, 2005.
 • Peter Gow: An Amazonian Myth and Its History (Oxford University Press 2001), ISBN 0-19-924195-3 / ISBN 0-19-924196-1.
 • Colin Clarke: Class, Ethnicity, and Community in Southern Mexico: Oaxaca's Peasentries (Oxford University Press 2001), ISBN 0-19-823387-6.[1]
 • Arthur Bonner: We Will Not Be Stopped: Evangelical Persecution, Catholicism, and Zapatismo in Chiapas, Mexico (Universal Publishers 1999), ISBN 1-58112-864-9.
 • Edward L. Cleary, Timothy J. Steigenga: Resurgent Voice in Latin America: Indigenous Peoples, Political Mobilization, and Religious Change (Rutgers University Press 2004), ISBN 0-8135-3461-5.
 • David Stoll: Fishers of Men or Founders of Empire? The Wycliffe Bible Translators in Latin America. A US Evangelical Mission in the Third World (London, Zed Press 1983), ISBN 0-86232-111-5. Criticism of SIL missionary activities.
 • Norman Lewis: The Missionaries (London, Secker and Warburg 1988; McGraw-Hill Companies 1989), ISBN 0-07-037613-1.
 • Richard Pettifer, Julian Bradley: Missionaries (BBC Publications 1991), ISBN 0-563-20702-7.
 • Deborah J. Yashar: Contesting Citizenship In Latin America. The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge (Cambridge University Press 2005), ISBN 0-521-82746-9.
 • Castro Mantilla, Maria Dolores: El Trabajo del ILV en Bolivia, 1954—1980, Informe Final (The Work of SIL in Bolivia, 1954-1980, Final Report; La Paz, Ministerio de Desarollo Humano 1996).