Sören Ekström

svensk tidningsredaktör

Sören Ekström, född 6 november 1943, död 22 juni 2017, var en svensk ämbetsman och journalist. Han har varit generalsekreterare i Svenska kyrkan (1987–1999) samt politiskt sakkunnig och statssekreterare i dåvarande Civildepartementet (1982–1987). Dessförinnan var han bland annat chefredaktör för Kyrkans Tidning (1981–1982), kansliråd och departementsråd i Jordbruksdepartementet (1972–1981) samt chefredaktör för Västerbottens Folkblad (1969–1972). Nu är Sören Ekström ordförande i styrelsen för Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem och av regeringen utsedd ledamot i Bibelfondens styrelse.[1]

BiografiRedigera

På 1960-talet var Sören Ekström verksam i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) bland annat som distriktsordförande i Östergötland och redaktör för tidningen Frihet. Under främst 1970-talet var han verksam i Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund (Broderskapsrörelsen), bland annat som förbundsstyrelseledamot och redaktör för tidningen Broderskap.[2]

Ekström har också som ordförande och enmansutredare lett flera statliga utredningar, bland annat Vattenkraft och miljö 2–4, 1982 års kyrkokommitté, Transportstödsutredningen, Jakt- och viltvårdsberedningen, Rovdjursutredningen, Jakt- och fiskerättsutredningen samt Kommittén för Forum för levande historia. Därutöver har han varit verksam i en rad andra statliga och kyrkliga utredningar, särskilt i samband med de ändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan vid millennieskiftet.[3]

Likaså har Ekström varit verksam som projektledare inom Sekretariatet för Framtidsstudier och Samarbetsnämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Sören Ekström har varit ordförande i bland annat Stat-kommunberedningen, styrelsen för Kyrkofonden, styrelsen för forskningsprogrammet FjällMistra, insynsrådet i dåvarande Radio- och TV-verket, Berling Media AB, kyrkorådet i Stockholms domkyrkoförsamling samt centralstyrelsen i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF). Han har också varit ledamot i Kammarkollegiets styrelse och verkat i flera företagsstyrelser, bland annat Svalöfs AB och Diös Fastighetsförvaltning.[2]

BibliografiRedigera

 • Svenska kyrkan: historia, identitet, verksamhet och organisation (1985)
 • Svenska kyrkan i utveckling: historia, identitet, verksamhet och organisation, Verbum (1999)
 • Kyrka i ett pluralistiskt samhälle, tillsammans med Per-Olov Ahrén, Verbum (1995)
 • Makten över kyrkan: om Svenska kyrkan, folket och staten, Verbum (2003)
 • S:t Jacobs kyrka: kyrkan, församlingen och trakten (2009)
 • Svenska kyrkan: historia, identitet, verksamhet och organisation, Svenska kyrkan (Ebok, ursprungligen 2013, uppdateras successivt)

UtmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ "Nationalencyklopedin", Femte bandet, sidan 357. Nationalencyklopedin, 1991. "Vem är det 2007", sidan 150. Nationalencyklopedin, 2006
 2. ^ [a b] Vem är det 2007, sidan 150. Nationalencyklopedin, 2006
 3. ^ Vem är det 2007, sidan 150. Nationalencyklopedin 2006
 4. ^ http://www.royalcourt.se/monarkin/medaljer/medaljer/sokmedalj.4.30963a1811be3fda3ab800012080.html?medaljar=0&medaljtyp=0&medaljnamn=S%C3%B6ren+Ekstr%C3%B6m
 5. ^ "Matrikel för Svenska kyrkan", avdelning 318. Verbum Förlag, ges ut årligen.