Södra Vedbo härad var ett härad i Jönköpings län i norra Småland på gränsen mot Östergötland, i smålandet Vedbo. Häradet motsvarar idag delar av Eksjö kommun och Nässjö kommun. Häradets areal uppgick till 1 012 km², varav land 925. 1930 fanns här 14 778 invånare. [1] Tingsplatsen var och är Eksjö.

Södra Vedbo härad
Härad
Eksjö tingshus
Eksjö tingshus
Södra Vedbos häradsvapen
Land Sverige Sverige
Landskap Småland
Socknar Ingatorp
Bellö
Hässleby
Hult
Edshult
Höreda
Mellby
Eksjö
Flisby
Norra Solberga
Södra Vedbo härads läge i Småland.
Södra Vedbo härads läge i Småland.
Södra Vedbo härads läge i Småland.

Sigillet redigera

Häradssigillet från år 1558 visar en sköld i rött med tre i trefot förenade klöverblad av silver. Orden SSODDRAA VIDBO är tecknad i marginalen avdelade med bl.a. ett Jerusalemskors. Treklöverna är en treenighetssymbol och symboliserar möjligtvis tio (nio?) härader.

Namnet redigera

Häradsnamnet skrevs 1271 Widhbo och granhäradets namn 1443 j norra Withbo. Det innehåller orden ved för "skog" och bo för "bygd". Tidigt skiljde man på en nordlig och en sydlig bygd.[2]

Socknar redigera

Södra Vedbo härad omfattade tio socknar.

I Eksjö kommun

I Nässjö kommun

Eksjö stad hade till 1941 en egen jurisdiktion (rådhusrätt) men ingick från 1941 i Södra Vedbo tingslag, från 1948 Norra och Södra Vedbo tingslag.

Geografi redigera

Häradet var beläget i norra Småland på Småländska höglandet. Trakten är bergig och skogbevuxen med talrika sjöar och våtmarker.[3][4]

Sätesgårdar var Edshults säteri[5][6] med ruinerna av den medeltida Edshults borg (Edshults socken), Hunnersta säteri (Höreda),[7][8] Ryningsholms säteri (Höreda),[9][10] Torsjö herrgård (Höreda),[11] Kvarnarps herrgård (Höreda),[12][13] Knutstorps säteri (Flisby),[14][15] Eksjöholms herrgård (Eksjö socken),[16] Bruzaholms bruk (Ingatorp, till 1834 i Hults socken)[17][18] och Mariannelunds säteri (Hässleby).[19][20]

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätter redigera

Socknarna ingick och ingår i Jönköpings län. Församlingarna tillhör(de) Linköpings stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

 • 1720-1945 Norra och Södra Vedbo fögderi
 • 1946-1966 Vetlanda fögderi (för Hässleby socken)
 • 1946-1990 Eksjö fögderi (från 1967 Hässleby socken)

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera

 1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 
 2. ^ Norra Vedbo härad, Nationalencyklopedin (läst 27 maj 2016)
 3. ^ Södra Vedbo härad, Nationalencyklopedin (läst 27 maj 2016)
 4. ^ Södra Vedbo härad i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 5. ^ Edshult i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 6. ^ Edshult i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 7. ^ Hunnersta i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 8. ^ Hunnerstad i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 9. ^ Ryningsholm i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 10. ^ Röningsholm i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 11. ^ Torsjö i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 12. ^ Qvarnarp i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 13. ^ Qvarnarp i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 14. ^ Knutstorp i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 15. ^ Knutstorp i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 16. ^ Eksjöholm i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 17. ^ Bruzaholm i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 18. ^ Bruzaholm i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 19. ^ Marianelund i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 20. ^ Marianelund i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870

Webbkällor redigera

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera