Södra Tjusts härad var ett härad i Kalmar län i smålandet Tjust. Det motsvaras idag av en del av Västerviks och Vimmerby kommuner. Häradets areal var 1 336,93 kvadratkilometer varav 1 213,16. 1930 fanns här 19 633 invånare.Arealen var fördelad på 18 510 hektar åker- och 82 371 hektar skogsmark.[1] Tingsplats var till 1959 Gamleby, därefter Västervik. Häradet bildades 1675 när Tjusts härad delades upp i Södra Tjusts härad och Norra Tjusts härad.

Södra Tjusts härad
Härad
Herrgården Casimirsborg i Gamleby socken, Södra Tjusts härad.
Herrgården Casimirsborg i Gamleby socken, Södra Tjusts härad.
Land Sverige Sverige
Landskap Småland
Socknar Hjorted
Hallingeberg
Locknevi
Blackstad
Odensvi
Gladhammar
Västrum
Törnsfall
Gamleby
Södra Tjusts härads läge i Småland.
Södra Tjusts härads läge i Småland.
Södra Tjusts härads läge i Småland.

Namnet redigera

Namnet skrevs omkring 1120 Teuste och är troligen övertaget från tingsplatsen. Det tros betyda "den dånande" eller "den våldsamma" och har ansetts gå tillbaka på ett fjärd-, å- eller vattenfallsnamn. Enligt en annan teori är namnet avlett av ordet thiudh som betyder "folk".[2]

Socknar redigera

Häradet omfattade nio socknar.

I Västerviks kommun

I Vimmerby kommun

Västerviks stad hade egen jurisdiktion (rådhusrätt) till 1960 då staden blev en del av Tjusts domsagas tingslag.

Geografi redigera

Häradet var beläget i östra Småland, väster och söder om Västervik. Inlandet är skogbevuxet med många sjöar medan kusten är starkt bruten med Tjusts skärgård.[3]

Gästgiverier fanns i Grönhult (Blackstads socken),[4] Lund (Gladhammar),[5] kyrkbyn i Hallingebergs socken,[6] Getterum (Hjorted),[7] Eneby (Odensvi)[8] och Kårby (Törnsfall).[9]

Herresäten redigera

Inom den historiska Västerviks stads område finns ruinerna av borgen Stegeholm.[10] Senare sätesgårdar var:

Blackstads socken: Trästads säteri[11][12] och Källsbergs säteri.[13][14]

Törnsfalls socken: Blekhems säteri,[15][16] Källsåkers herrgård,[17][18] Rössle herrgård[19] och Dröppshults herrgård.[20]

Gamleby socken: Casimirsborgs herrgård,[21][22] Skramstads säteri,[23][24] Häckenstads herrgård,[25] Åby säteri[26][27] Ramstad gård och Lida säteri.[28][29]

Västrums socken: Helgerums säteri,[30][31] Åldersbäcks herrgård[32][33] och Dagsbo herrgård.[34]

Odensvi socken: Odensviholms säteri,[35][36] Ogestads säteri,[37][38] Puttorps säteri,[39][38] Kulla herrgård[40] och Näringe säteri.[41][42]

Locknevi socken: Toverums säteri,[43][44] Lidhems säteri,[45][46] Locknevi säteri,[47][48] Björka säteri[49][50] och Vanstads herrgård.[51][52]

Hjorteds socken: Falsterbo bruk,[53][54] Bjurviks herrgård,[55] Totebo herrgård[56][57] (brunnen 1951), Blanka herrgård[58] och Hjorteds säteri.[59][60]

Hallingebergs socken: Ankarsrums bruk,[61][62] Anledebo herrgård[63] Stora Spånga gård och Rispetorps herrgård.[64]

Loftahammars socken: Bjursunds säteri

Gladhammars socken: Gunnebo bruk,[65] Sundsholms säteri,[66][67] Valstads säteri[68][69] och Torsfalls herrgård.[70][71]

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätter redigera

Häradet hörde till Kalmar län. Församlingarna tillhör(de) Linköpings stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

 • 1720-1863 Norra och Södra Tjusts fögderi
 • 1864-1945 Tjusta fögderi
 • 1946-1990 Västerviks fögderi

Locknevi tillhörde från 1946 Vimmerby fögderi vilket också Hjorted gjorde mellan 1946 och 1967.

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Dessa ingick i Tjusts domsaga, före 1936 även benämnd Norra och Södra Tjusts domsaga

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 
 2. ^ Tjust, Nationalencyklopedin (läst 25 maj 2016)
 3. ^ Södra Tjusts härad, Nationalencyklopedin (läst 25 maj 2016)
 4. ^ Grönhult, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 5. ^ Gladhammar i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 6. ^ Hallingeberg i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 7. ^ Getterum i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 8. ^ Eneby i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 9. ^ Kårby i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 10. ^ Stegeholm i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 11. ^ Trästad, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 12. ^ Trästad i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 13. ^ Källsberg, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 14. ^ Blackstad i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 15. ^ Blekhem i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 16. ^ Bleckhem i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 17. ^ Källsåker i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 18. ^ Källsåker i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 19. ^ Rötsla i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 20. ^ Dröpshult i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 21. ^ Kasimirsborg i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 22. ^ Casimirsborg i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 23. ^ Skramstad i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 24. ^ Skramstad i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 25. ^ Häckenstad i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 26. ^ Åby i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 27. ^ Åby i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 28. ^ Lida i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 29. ^ Lida i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 30. ^ Helgerum i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 31. ^ Helgerum i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 32. ^ Åldersbäck i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 33. ^ Åldersbäck i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 34. ^ Dagsbo i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 35. ^ Odensviholm i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 36. ^ Odensviholm i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 37. ^ Ogestad i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 38. ^ [a b] Ogestad i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 39. ^ Puttorp i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 40. ^ Kulla i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 41. ^ Näringe i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 42. ^ Näringe i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 43. ^ Tofverum i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 44. ^ Tofverum i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 45. ^ Lidhem i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 46. ^ Lidhem i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 47. ^ Locknevi i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 48. ^ Locknevi i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 49. ^ Björka i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 50. ^ Björka i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 51. ^ Hvanstad i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 52. ^ Hvanstad i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 53. ^ Falsterbo i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 54. ^ Falsterbo i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 55. ^ Bjurvik i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 56. ^ Totebo i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 57. ^ Totebo i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 58. ^ Blanka i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 59. ^ Hjorted i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 60. ^ Hjorted i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 61. ^ Ankarsrum i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 62. ^ Ankarsrum i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 63. ^ Anleboda i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 64. ^ Rispetorp i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 65. ^ Gunnebo i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 66. ^ Sundsholm i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 67. ^ Sundsholm i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 68. ^ Hvalstad i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 69. ^ Hvalstad i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 70. ^ Torsfall i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 71. ^ Torsfall i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870

Webbkällor redigera

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera